Tekstversie
(Gratis) Bladmuziek
Capella-partituren
Componisten
Diverse onderwerpen
Kerkmuziek
Kerkorgelsites
Kind op Zondag
Liedboek 2013
Liedbundels
Muziektijdschriften
Muziek bestellen-commercieel
Organisten
Orgelbouwers
Orgelmusea
PKN - Prot. kerk
Registratie orgelmuziek
Taizé - muzieknoten

Links

Rubriekenindeling

U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

-
(Gratis) bladmuziek
-
Capella partituren
-
Componisten
-
Diverse onderwerpen
-
Kerkmuziek
-
Kerkorgelsites
-
Kind op Zondag
- Liedboek 2013
- Liedbundels
- Muziektijdschriften
- Muziek bestellen - commercieel
-
Organisten
-
Orgelbouwers
-
Orgelmusea
-
PKN- Protestantse Kerk in Nederland
-
Registratie orgelmuziek
-
Taizé - muzieknoten en teksten, leerprogramma
 Auteursrechten bij gebruik links

Gaat u bladmuziek via deze links downloaden?

De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze dan ook, indien u via de in deze site vermelde links zelf (al dan niet rechtstreeks) bladmuziek downloadt. De webmaster hanteert als strikt uitgangspunt, dat u uitdrukkelijk zélf verantwoordelijk bent voor eventuele auteursrechten, en dus ook zélf de hiertoe de in de betreffende websites en/of partituren gestelde voorwaarden en verplichtingen bestudeert.

Veel - met name oudere - partituren zijn vrij van rechten, maar dit is niet altijd het geval. Soms bevat een partituur ook specifieke bepalingen en/of voorwaarden, die in dergelijke gevallen vermeld staan in de betreffende site, of in de toelichting bij de te downloaden bestanden, dan wel worden vermeld in de (verschillende onderdelen van de) partituren.

In deze website worden in de rubriek <
downloads > tenslotte uitsluitend partituren en muziekstukken beschikbaar gesteld, die volledig vrij van rechten zijn en die zo zorgvuldig mogelijk hierop zijn gecontroleerd. Indien u van mening bent dat deze specifieke partituren niet (meer) vrij van rechten zijn, neem dan direct contact op met de webmaster.

 Klik hier om naar boven te gaan.
Contact opnemen Copyrights Disclaimer Overzicht site PDF Updates Lettergrootte