Tekstversie

Copyrights | Overzicht site  

Disclaimer

Wim de Just en/of wimdejust.nl aanvaarden geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens, die in deze website worden vermeld. Alle gegevens zijn voor de publicatie zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd. Indien u suggesties heeft voor verbetering en/of aanpassing van de teksten e.d. dan wordt dit op prijs gesteld. Zend dan bij voorkeur een e-mail via contact.

In deze website worden via de rubriek Downloads uitsluitend partituren beschikbaar gesteld, die volledig vrij van rechten zijn en die zo zorgvuldig mogelijk hierop zijn gecontroleerd. Indien u van mening bent dat deze specifieke partituren niet (meer) vrij van rechten zijn, neem dan direct contact op met de webmaster. De webmaster aanvaart geen enkele aansprakelijkheid - op welke wijze dan ook - indien u via de vermelde links zelf rechtstreeks bladmuziek downloadt.

De webmaster hanteert als strikt uitgangspunt dat u uitdrukkelijk zelf rekening houdt met eventuele auteursrechten. Veel partituren zijn weliswaar vrij van rechten, maar dit is niet altijd het geval. Soms bevat de algemene tekst op de betreffende site en/of aanduidingen op de partituur specifieke bepalingen en/of beperkingen voor het gebruik van de partituren.

Waarom zijn er veel partituren vrij van rechten?
Na verloop van jaren vervallen de rechten op uitgegeven bladmuziek. Soms geeft een componist zijn partituren bewust direct al vrij voor een grotere naamsbekendheid. Meestal vindt u dergelijke informatie op de betreffende website. Uitgeverijen geven soms ook partituren opnieuw uit, maar dan vaak met verbeteringen en/of aanvullingen. die partituren kunt u alleen maar kopen, ze zijn dus niet vrij door de heruitgave. Maar vele sites hebben de oude, rechtenvrije partituren nu in hun muziek- en partiturenbibliotheek opgenomen, en daar kunt u gerust gebruik van maken. Blijf wel attent op het feit, dat in die partituren soms (druk)fouten kunnen staan.

Ook al zijn dergelijke partituren vrij te downloaden, als de muziek u aanstaat koopt u wellicht toch een prachtige, geplastificeerde uitgave ervan met stevig en duurzaam papier, dat meestal uw leven lang mee gaat.

Klik op de links om terug te gaan naar:
-
startpagina;
-
pagina met downloads;
-
pagina met links.

Naumburg

 Klik hier om naar boven te gaan.
Contact opnemen Copyrights Disclaimer Overzicht site PDF Updates Lettergrootte